На головну сторінку

Початкові наукові ідеї

Технологія модульного навчання

Модульна технологія перетворює освітній процес так, що учень самостійно (повністю або частково) навчається по цільовій індивідуалізованій програмі.

Серцевина модульного навчання - учбовий модуль, що включає: закінчений блок інформації, цільову програму дій учня; рекомендації (ради) викладача по її успішній реалізації.

Модульна технологія забезпечує індивідуалізацію навчання: за змістом навчання, по темпу засвоєння, по рівню самостійності, по методах і способах вчення, по способах контролю і самоконтроля.

Принципові отличиямодульного навчання від інших систем складаються в наступному:

1) зміст навчання представляється в закінчених самостійних комплексах, засвоєння яких здійснюється відповідно до поставленої мети. Мета формується для учня і має вказівку не тільки на об'єм змісту, що вивчається, але і на рівні його засвоєння. Крім того, учень отримує від викладача раду в письмовій формі, як раціонально діяти;

2) змінюється форма спілкування викладача з учнями. Воно здійснюється через модулі і, безумовно, реалізовується процес індивідуального спілкування керованого і керуючого;

3) учень працює максимум часу самостійно, вчиться целеполаганию, самопланированию, самоорганизації і самоконтролю;

4) відсутня проблема індивідуального консультування, дозованій допомозі учнем.

Мета модульного навчання- сприяння розвитку самостійності учнів, їх умінню працювати з урахуванням індивідуальних способів опрацювання учбового матеріалу.

1. Модульне навчання базується на деятельностном принципі: тільки тоді учбовий зміст усвідомлено засвоюється, коли воно стає предметом активних дій учня, причому не епізодичних, а системних. Тому, розробляючи завдання, викладач спирається на склад вчення, орієнтує школярів на мету учбової діяльності, вмотивовує її прийняття, визначає систему учнівського самоконтроля і самооценки, забезпечуючи, таким чином, самоуправляемий рефлексивний освітній процес.

2. Модульна технологія будується на ідеях розвиваючого навчання: якщо школяр виконує завдання за дозованою допомогою викладача або однокласників (підбадьорення, вказівка орієнтира і т. п.), він знаходиться в зоні свого найближчого розвитку. Такий підхід сприяє дозріванню функцій психіки дитини: те, що сьогодні він робить за допомогою інших, завтра зможе сам, т. е. один цикл завершується, учень переходить в зону актуального розвитку, і виток розкручується на новому рівні.

У модульному навчанні це реалізовується за допомогою диференціації змісту і дози допомоги учню, а також організації учбової діяльності в різних формах (індивідуальної, групової, в парах постійного і змінного складу).

3. У основі модульної технології знаходиться і програмоване навчання. Чіткість і логічність дій, активність і самостійність учня, індивідуалізований темп роботи, регулярна звірка результатів (проміжних і підсумкових), самоконтроль і взаємоконтроль - ці риси програмованого підходу властиві і технології модульного навчання.

4. Інтенсивний характер технології вимагає оптимізації процесу навчання, т. е. досягнення найкращого результату з найменшою витратою сил, часу і коштів.

Система дій викладача і учня полягає в послідовності

Послідовність дій викладача при складанні модуля.При розробці модулів потрібно вийти з відомих принципів:

- приватні дидактичні цілі учбових елементів в своїй сукупності забезпечують досягнення інтегрованої мети модуля; реалізація інтегрованих цілей всіх модулів в свою чергу приводить до комплексної дидактичної мети модульної програми;

- реалізований зворотний зв'язок - основа керованості і контрольованість процесу засвоєння знань. При цьому вхідний і вихідний контроль більш жорсткий, здійснюється викладачем, а поточний і проміжний (на стику учбових елементів) - м'який, проходить у вигляді саме- і взаємоконтроля учнів;

- учбовий і дидактичний матеріал викладається доступно, конкретно, виразно, в діалоговій формі;

- при побудові модуля дотримується логіка засвоєння учнями знань: сприйняття, осмислення, запам'ятовування, застосування, узагальнення і систематизація;

- структура модуля повинна відповідати логіці учбового заняття того або інакшого типу.

Діяльність учнів проходить в зоні його найближчого розвитку; орієнтована на самоврядування і взаимоуправление, формує навики спілкування; дає можливість раціонально розподіляти час; реалізовує рефлексивние здібності учня на кожному занятті.

Змінюється принципово діяльність викладача. Його головна задача - розробити модульну програму, самі модулі, а на занятті він вмотивовує, організує, координує, консультує, контролює, т. е., використовуючи потенціал модульного навчання, здійснює рефлексивное управління навчанням.

Поняття про очеревину. Хід очеревини. Типи взаємовідношення органів з очеревиною /привести приклади/
Інервація м'язів тазового пояса і нижньої вільної кінцівки (сплетення, гілки, їх топографія, області шкіри і групи м'язів, ними иннервируемие).
Заборона на антиконкурентні вертикальні угоди. Загальні виключення
Бесіда з І. Ми продовжуємо читати казку. Від'їзд Беати і останнє напуття їй І. і Франциська 9 сторінка
Вступ 5 сторінка

Архітектура
Астрономія
Біологія
Біотехнології
Військова справа
Високі технології
Географія
Геологія
Держава
Демографія
Будинок
Журналістика і ЗМІ
Винахідництво
Іноземні мови
Інформатика
Мистецтво
Історія
Комп'ютери
Кулінарія
Культура
Лінгвістика
Література
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Механіка
Наукознавство
Освіта
Охорона праці
Педагогіка
Поліграфія
Політика
Право
Приладобудування
Програмування
Виробництво
Промисловість
Психологія
Релігія
Зв'язок
Сільське господарство
Соціологія
Спорт
Будівництво
Торгівля
Транспорт
Туризм
Фізика
Філософія
Фінанси
Хімія
Екологія
Економіка
Електроніка
Електротехніка
Енергетика
Юриспруденція
Ядерна техніка
© ni.biz.ua - портал навчальної інформації