На головну сторінку

Основні поняття теми: методи і прийоми виховання, форми виховальної роботи, результати і ефективність виховального процесу, діагностика вихованості

СРС

Основні поняття: методи і прийоми виховання, форми виховальної роботи, результати і ефективність виховального процесу, діагностика вихованості.

1. Основні питання (що розглядаються на занятті):

2. Методи і прийоми виховання.

3. Форми виховальної роботи і їх класифікації.

4. Поняття про форми виховання і їх класифікація.

5. Узагальнена структура виховальних справ.

6. Традиційна методика організації і проведення виховальних заходів.

7. Методика організації і проведення колективної творчої справи.

8. Стадії КТД

9. Загальні правила організації КТД

10.Прийоми організації колективної творчої діяльності

Методичні рекомендації для підготовки до заняття:

Форми і методи проведення заняття, види учбової діяльності студентів: Форма організації заняття - семінар. Методи навчання, що використовуються на практичному занятті - бесіда, індивідуальний опит, учбова дискусія. Види учбової діяльності студентів: аналіз учбових посібників, інтернету-ресурсів, доповіді, повідомлення і підготовлені презентації студентів, аналіз власного педагогічного досвіду, доповнення «Словника педагогічних термінів».

1. Проаналізуйте різні підходи до визначення понять «метод виховання», «прийом виховання», форми виховальної роботи в різних учбових посібниках.

2. Підготуйте повідомлення, доповіді, презентації по темі семінару.

3. Підберіть в свою скарбничку «Класного керівника» різні форми виховальної роботи з урахуванням вікових особливостей вихованців, типу ОУ і інш. умов для майбутньої педагогічної практики.

4. Підберіть в свою скарбничку різні діагностичні методики вивчення ефективності виховальної роботи.

5. Проведення творчого конкурсу «Чоловік 21 віку - як його виховати?»

6. Представити розробки заходів, справ, гри різної виховальної спрямованості.

Реферат по темі заняття (див. список тематики рефератів).

Література для підготовки до заняття:

Основна:

1. Бордовская Н. В., Реан А. А. Педагогика. Підручник для вузов.- СПб.: Изд-у «Пітер», 2000. - 304с. (Серія «підручник нового віку»).

2. Боритко Н. М. Педагогика: уч. пособ. для студентів вищих учбових закладів / Н. М. Боритко. - М.: Видавничий Центр «Академія», 2007. - 496с.

3. Ефремов О. Ю. Педагогика. Учбове пособие.- Спб.: Питер, 2010. - 352с.: мул.

4. Закон РФ «Про освіту».

5. Лихачев Б. Т. Педагогика Курс лекцій: Учбова допомога для студентів педагогічних учбових закладів і слуш. ИПК і ФПК. - М.: Юрайт, 1999. -464с.

6. Рожкова М. И., Байбародова Л. В. Організация виховального процесу в школі: Навчань. допомога для студ. висш. Навчань. закладів. - М.: Гуманіт. изд. центр ВЛАДОС, 2000. - 256 з.

7. Педагогіка: теорії, системи, технології: учбова допомога для студентів вищих і середніх учбових закладів / [Смірнов С. А., І. Б. Котова, Е. Н. Шиянов і інш.]; під ред. С. А. Смірнова. - 8-е изд., стер. - М.: Видавничий центр «Академія», 2008. - 512с.

8. Педагогіка: учбова допомога /під ред. П. І. Підкасистого. - М.: Вища освіта, 2007. - 430с. - (Основи наук).

9. Подласий И. П. педагогіка: підручник/ І. П. Подласий. - 2-е изд, доп. - М.: Изд-у Юрайт - ИД Юрайт, 2011.- 574с.

10. Сластенін В. А. Педагогика: уч. пособ. для студентів вищих учбових закладів / В. А. Сластенін, І. Ф. Ісаєв, Е. Н. Шиянов; під ред. В. А. Сластеніна. - 6-е изд., стер. - М.: Видавничий центр «Академія», 2007. - 576с.

Додаткова:

1. Гриценко Л. И. Теорія і методика виховання: особово-соціальний підхід: Учбова допомога для студентів вищих учбових закладів. - М.: Ізд. Центр «Академія», 2005. - 240с.

2. Методика виховальної роботи / Л. А. Байбакова, Л. К. Гребенкина, О. В. Еремкина і інш.; під ред. В. А. Сластеніна. - 4-е изд., испр. і доп. - М.: Видавничий Центр «Академія», 2006. - 160с.

3. Педагогіка: підручник/ Л. П. Крівшенко [і інш.]; під ред. Л. П. Крівшенко. - М.: ТКВелбі, Ізд-у Проспект, 2007.- 432 з.

4. Російська педагогічна енциклопедія. У 2-х тт. - М., 1993.

5. Селиванов В. С. Основи загальної педагогіки: Теорія і методика виховання: учбова допомога для студентів вищих учбових закладів / Володимир Семенович Семенов; під ред. В. А. Сластеніна. - 4-е изд., стер. - М.: Видавничий Центр «Академія», 2005. - 336с.

6. Щуркова Н. Е., Пітюков В. Ю. і інш. Нові технології виховального процесу. Нова школа, - М., 1993.

Лабораторно-практичне заняття №4. Основи технології виховання з комп'ютерною підтримкою (2 години)..

План:

1. Мистецтво і технологія виховання. Комплексний підхід.

2. Виховальні справи. Соціально-орієнтовані виховальні справи.

3. Етичні виховальні справи. Естетичні і фізкультурні виховальні справи.

4. Екологічні і трудові виховальні справи.

5. Комп'ютерна підтримка виховання.

6. Використання комп'ютера у виховальному процесі.

7.Інформаційні технології в освіті.

Методичні рекомендації для підготовки до заняття:

Форми і методи проведення заняття, види учбової діяльності студентів: Форма організації заняття - семінар. Методи навчання, що використовуються на практичному занятті - бесіда, індивідуальний опит, учбова дискусія. Види учбової діяльності студентів: аналіз учбових посібників, інтернету-ресурсів, доповіді, повідомлення і підготовлені презентації студентів, аналіз власного педагогічного досвіду, доповнення «Словника педагогічних термінів».

СРС:

Підготувати реферати по темі лабораторно практичного заняття №4

Література для підготовки до заняття:

Основна:

1. Бордовская Н. В., Реан А. А. Педагогика. Підручник для вузов.- СПб.: Изд-у «Пітер», 2000. - 304с. (Серія «підручник нового віку»).

2. Боритко Н. М. Педагогика: уч. пособ. для студентів вищих учбових закладів / Н. М. Боритко. - М.: Видавничий Центр «Академія», 2007. - 496с.

3. Ефремов О. Ю. Педагогика. Учбове пособие.- Спб.: Питер, 2010. - 352с.: мул.

4. Закон РФ «Про освіту».

5. Лихачев Б. Т. Педагогика Курс лекцій: Учбова допомога для студентів педагогічних учбових закладів і слуш. ИПК і ФПК. - М.: Юрайт, 1999. -464с.

6. Рожкова М. И., Байбародова Л. В. Організация виховального процесу в школі: Навчань. допомога для студ. висш. Навчань. закладів. - М.: Гуманіт. изд. центр ВЛАДОС, 2000. - 256 з.

7. Педагогіка: теорії, системи, технології: учбова допомога для студентів вищих і середніх учбових закладів / [Смірнов С. А., І. Б. Котова, Е. Н. Шиянов і інш.]; під ред. С. А. Смірнова. - 8-е изд., стер. - М.: Видавничий центр «Академія», 2008. - 512с.

8. Педагогіка: учбова допомога /під ред. П. І. Підкасистого. - М.: Вища освіта, 2007. - 430с. - (Основи наук).

9. Подласий И. П. педагогіка: підручник/ І. П. Подласий. - 2-е изд, доп. - М.: Изд-у Юрайт - ИД Юрайт, 2011.- 574с.

10. Сластенін В. А. Педагогика: уч. пособ. для студентів вищих учбових закладів / В. А. Сластенін, І. Ф. Ісаєв, Е. Н. Шиянов; під ред. В. А. Сластеніна. - 6-е изд., стер. - М.: Видавничий центр «Академія», 2007. - 576с.

Додаткова:

1. Гриценко Л. И. Теорія і методика виховання: особово-соціальний підхід: Учбова допомога для студентів вищих учбових закладів. - М.: Ізд. Центр «Академія», 2005. - 240с.

2. Методика виховальної роботи / Л. А. Байбакова, Л. К. Гребенкина, О. В. Еремкина і інш.; під ред. В. А. Сластеніна. - 4-е изд., испр. і доп. - М.: Видавничий Центр «Академія», 2006. - 160с.

3. Педагогіка: підручник/ Л. П. Крівшенко [і інш.]; під ред. Л. П. Крівшенко. - М.: ТКВелбі, Ізд-у Проспект, 2007.- 432 з.

4. Російська педагогічна енциклопедія. У 2-х тт. - М., 1993.

5. Селиванов В. С. Основи загальної педагогіки: Теорія і методика виховання: учбова допомога для студентів вищих учбових закладів / Володимир Семенович Семенов; під ред. В. А. Сластеніна. - 4-е изд., стер. - М.: Видавничий Центр «Академія», 2005. - 336с.

6. Щуркова Н. Е., Пітюков В. Ю. і інш. Нові технології виховального процесу. Нова школа, - М., 1993.

Основні особливості особово орієнтованого уроку
Лімфатична система молочної залози, легких, грудної порожнини. Судини, вузли
Особливості антимонопольного законодавства
Другий день в Общині. Ми провідуємо карлика. Подарунки араба. Франциск 2 сторінка
Психофізіологічні вимоги до проектування робочих місць

© ni.biz.ua - портал навчальної інформації