На головну сторінку

Заняття № 4

92. У останні десятиріччя римської імперії поняття «римлянин» означало:

а) етнічну ідентичність

б) цивільну ідентичність

б) особову ідентичність

в) соціальну ідентичність

93. Імператори роду Северов за етнічним походженням були

а) римлянами

б) галлами

в) іспанцями

г) африканцами

94. Головною причиною перетекания римських грошей в східні провінції було

а) економічна допомога Рима новим імперським територіям

б) створення армійських гарнізонів на сході

у) відсутність виробляючих центрів в Римі

г) недалекоглядна фінансова політика Рима

95. Перші зіткнення Рима з варварами починаються

а) до нашої ери

б) в імператорську епоху

у) в період республіканського Рима

г) на заході Римської імперії

96. Виділіть назви азіатських племен, нашестя яких доводилося відображати Риму, а пізніше - першим європейським королівствам:

а) юти б) парфянев) аланиг) алеманни д) ругії е) роксоланиж) авариз) гуни

97. Предками якого народу є гуни?

а) поляків

б) чехів

в) угорців

г) пруссов

98. Варвари, що населили Європу, в геополітичному відношенні несли культуру і менталітет

а) сухопутних кочівників

б) мореплавців

в) осідлий землеробів

г) мисливських племен

99. Єдиним варварським плем'ям, що створило в свій флот і що завоювало північну Африку, були

а) готи

б) свеви

у) вандали

г) сакси

100. Виділіть топоними провінцій, де закріпилися назви варварських племен:

а) Андалузіяб) Валенсия в) Бургундіяг) Прованс д) Ломбардіяе) всі відповіді вірні

101. Який відсоток населення західної римської імперії складали її варвари, що завоювали?

а) 50%

б) 70%

в) 10%

г) 5%

102. Причинами аграризації середньовічної культури були

а) руйнування міст варварами

б) економічне зубожіння міст

в) ефективність сільського господарства

г) демографічний сплеск і необхідність нової продуктової політики

д) вірні перші дві відповіді

е) всі відповіді вірні

103. У Європі і на Русі першими християнство приймають

а) селяни

б) ремісники

в) феодали

г) жреці

104. Для західних релігійних діячів синонімами були слова

а) язичник і селянин

б) язичник і аристократ

в) язичник і мусульманин

г) язичник і купець

105. Поширення католицтва на півночі Європи в епоху Каролінгов здійснювалося

а) за допомогою діяльності місіонерів

б) за допомогою торгових і інших культурних контактів

в) за допомогою політики сили і примушення

г) за допомогою підкупу влади

106. У якому віці в Данії з'являються перші християнські релігійні споруди?

а) VI в.

б) VIII в.

в) IX в.

г) XI в.

107. Причина стійкого «двоеверия» Європи і Русі укладалася в:

а) збереженні магічної картини світу

б) політичних міркуваннях частини феодалів

в) невдоволенні язичницьких жреців

г) труднощі засвоєння християнського світорозуміння

108. Середньовічна людина розуміла свободу як

а) усвідомлену необхідність

б) диявольська спокуса

в) гарантовану приналежність до групи

г) стан єдино Бога

109. Для середньовічного священика кожний індивід втілював передусім вади

а) перейняті від батьків

б) засвоєні в процесі особового зростання

у) властиві його соціальній групі

г) всі відповіді вірні

110. До середини XII віку матір'ю вад в середньовічному суспільстві вважалася гординя. У другою половиною XII віку таким гріхом стає

а) брехня

б) сребролюбие

в) перелюбство

г) клятвопорушення

111. У ієрархії, складеній Бертольдом Регенсбургським, послідовно перераховуються соціальні категорії: виробники одягу і взуття, ремісники, працюючі із залізом, купці, продавці їжі і питва, селяни. Хто поміщається в цій ієрархії нижче за селян?

а) ювеліри

б) прокажені

в) ченці

г) лікарі

112. У середньовіччі лікар не мав права

а) приходити до хворого раніше священика

б) призначати ліки без схвалення священика

в) проводити хірургічне втручання

г) лікувати не-християн

113. Головну причину хвороби в середні віки бачили в:

а) відсутності гігієни

б) незбалансованому або недостатньому живленні

в) покаранні за гріхи

г) поганій долі

114. Монополія сеньйора на знаряддя труда, якими повинні були користуватися селяни і феодали, називалася

а) баналитет

б) куртина

в) линьяж

г) суверенітет

115. Рада або суд при сеньоре, що складалася з його васалів, називалася

а) ліга

б) парламент

в) курія

г) сенат

д) колегія

116. Центрами вивчення медицини в середні віки були

а) Монпелье і Салерно

б) Болонья і Рим

в) Равенна і Павія

г) Оксфорд і Париж

117. Розподіліть вказані нижче дисципліни відповідно до курсів тривиума иквадривиума:

Музика, арифметика, риторика, діалектика, геометрія, граматика, астрономія.

118. Форма васильки символізувала

а) корабель

б) гроб Господній

в) ясла, в яких лежав новонароджений Христос

г) купіль

119. Зображення на стінах васильки у напрямі від нартекса до наосу символізували

а) наближення дня Страшного Суду

б) процес підкорення природи людиною

в) соціальне ділення середньовічного суспільства

г) міра засвоєння людиною християнської істини

120. Якій категорії віруючих дозволялося знаходитися у васильки тільки в нартексе?

а) оповіщеним

б) ченцям

в) клирикам

г) язичникам

121. Виноградний кетяг був символом Христа, оскільки

а) римський солдат поїв распятого Христа вином

б) існувало вираження in vino veritas

в) дієприкметник вином означав дієприкметник кров'ю христовой

г) через образ Діоніса означала вмираючого і воскресаючого бога

122. Цикл оповідей про короля Артурові був перероблений в єдине ціле

а) ірландським місіонером св. Патріком

б) англійським рицарем Томасом Мелорі

в) французькою королевою Маргарітой Наваррської

г) італійським єпископом Ратгером Веронським

123. Перехід від образу Роланда до образу Ланселота по суті відображає

а) христианизацию рицарського ідеалу

б) формування світських манер рицарства

в) деградацію рицарства

г) поява теми піднесеної любові в рицарських жанрах

124. Місцем появи і діяльності труверов було

а) Німеччина

б) Південна Франція

в) Англія

г) Північна Франція

125. Ранковий гімн трубадурів називався

а) аврора

б) ноктюрн

в) серенада

г) хорал

д) альба

126. Агиография - це жанр літератури, присвяченої

а) життєпису святих

б) життєпису монархів

в) індивідуальної сповіді

г) історичним подіям

127. Приведіть у відповідність вади і соціальні групи, як це представлялося в гомилетической літературі:

Лицемірство (1), розбій (2), святотатство (3), удавання (4), обман (5), лихварство (6), щегольство (7), розпуста (8), селяни (3), слуги (4), матрони (7), бюргери (6), всі групи (8), купці (5), ченці (1), рицарі (2)

128. Символізм середньовічного живопису уперше виявляється в

а) катакомбних розписах

б) книжкових мініатюрах на біблійні теми

у) вітражах готичних споруд

г) романській скульптурі

129. Композиційна модель середньовічного живопису покликана виражати

а) скороминущий характер земного життя

б) соціальну стратификацию середньовічного суспільства

в) природні зв'язки об'єктів, що зображаються

г) умосозерцаемий мир

130. Що означало зображення разномасштабних фігур на одній площині в середньовічному живописі?

а) міра віддаленості від спостерігача

б) символ духовної ієрархії що зображаються

в) примітивну міру розвитку зображальної техніки

г) вираження індивідуального художнього задуму

131. Товщина стін романських споруд диктувалася

а) стильовими особливостями

б) інженерною необхідністю

в) міркуваннями безпеки

г) уявленнями про престиж

132. Архітектурна деталь, яку романські споруди переймають у античних - це

а) сводчатая арка

б) стрельчатая арка

г) великі вікна

д) балкон

133. Що мав на увазі В. Воррінгер, називаючи готичну архітектуру «піднесеною істерією» і «логічним безумством»?

а) похмуре освітлення готичних храмів

б) психологічний вплив готичного інтер'єра

в) безрозсудне в інженерному відношенні планування соборів

г) аффективность середньовічної духовності

134. Держава, де готика досягає зрілого і пізнього етапу розвитку - це

а) Франція

б) Іспанія

в) Німеччина

г) Італія

135. Виділіть назви споруд, споруджених в готичному стилі

а) палац дож в Венециї

б) собор Паріжської Богоматері

в) кафедральний собор в Вормсе

г) Шпеерский собор

д) Міланський собор

е) Шартрский собор

136. Самим вразливим місцем міцності було

а) куртини

б) барбакан

в) коміра

г) підіймальний міст

137. На якій висоті починався перший поверх донжона?

а) врівень із землею

б) не менше за 5 метрів над землею

в) на рівні підвалу

г) не більш ніж в метрі над землею

138. Яка деталь інтер'єра при необхідності замінювала перегородки в середньовічних замках?

а) шафи

б) ширми

в) килими

г) звірині шкури

139. Які столові прилади мали поширення в середні віки?

а) вилка

б) ложка

в) ніж

г) всі відповіді вірні

140. За столом в рицарському замку перші блюда

а) надпивалися по черзі двома сусідами з однієї тарілки

б) розливалися в індивідуальний посуд

в) не подавали взагалі

г) подавали тільки під час постів

141. Ідеальною жіночою конституцією в середні віки вважалося

а) пикническое складання

б) астенічне складання

в) атлетичне складання

г) змішана конституція

142. Світські естетичні уявлення наділяли середньовічну красуню

а) світлим волоссям і блакитними очима

б) чорним волоссям і карими очима

у) виключно християнською доброчесністю

г) всі відповіді вірні

143. Об'єктом рицарського поклоніння виступала

а) будь-яка представниця прекрасної підлоги

б) незаміжня дівчина з середи феодалів

в) заміжня жінка з середи феодалів

г) вірні дві останніх відповіді

144. Які зовнішні риси в естетичному відношенні вважалися прийнятними тільки для селян?

а) рідкі зуби

у) великі вуха

г) велика голова

д) чорне волосся

е) великий рот

ж) всі відповіді вірні

з) вірні перших дві відповіді

145. Хто в середньовічному суспільстві мав право носити шпори?

а) ландскнехт

б) лучники

в) рицарі

г) ваганти

д) всі відповіді вірні

146. Головні убори і зачіски знатних жінок в 12-13 віках були покликані

а) оптично подовжувати фігуру

б) підкреслювати горизонтальні лінії

в) демонструвати природну красу розбещеного волосся

г) відповідати майновому статусу

147. Згідно з етичними розпорядженнями середньовіччя, рукав жіночого плаття обов'язково повинен був

а) туго облягати руку

б) закривати грона рук

в) прикріплятися шнуруванням

г) закривати руку до кисті

148. З якого віку в середньовічному суспільство молоді люди мали право одружуватися?

а) дівчата - не раніше 18, юнаки - не раніше 20 років

б) дівчата - не раніше 17, юнаки - не раніше 18 років

в) дівчата - не раніше 15, юнаки - не раніше 17 років

г) дівчата - не раніше 12, юнаки - не раніше 14 років

149. Яка частина дітей в середні віки не доживала до п'ятирічного взраста?

а) не менше за третину

б) половина

в) не більше за 10%

г) більше половини

150. Передбачають, що з XI-го по XIII-ий віки населення Європи збільшилося

а) в два рази

б) в 1,5 рази

у) в три рази

г) не збільшилося взагалі

151. У середні віки багатодітна сім'я була нормою для

а) всіх шарів суспільства

б) селян

в) городян

г) аристократів

152. У середні віки розірвання шлюбного союзу офіційно було можливе

а) внаслідок сімейного неладу

б) по причинах безсилля, неродючості, або непоміченої кревної спорідненості

в) з економічних або політичних міркувань

г) ні при яких обставинах не було можливо

153. Оцінюючи хід часу, середньовічне суспільство займало позицію

а) пассеизма

б) прогрессизма

в) циклизма

г) релятивізму

154. Частіше за все в монастирях течія ночі визначалася

а) по водяних годинах

б) по пісочних годинах

в) по руху зірок

г) по кількості згорілих свічкою

155. У середньовічному суспільстві особливо суворо каралися злочини, довершені

а) між заходом і сходом

б) під час обідні

у) в період жнив

г) під час епідемій

156. З якою метою середньовічні студенти співали ночами під вікнами городян?

а) влаштуватися на нічліг

б) спровокувати скандал

в) заробити грошей

г) отримати відкуп у вигляді їжі

157. Аналізуючи середньовічну культуру, А. Я. Гуревич убачає причину її консерватизму в:

а) особливостях образу життя аграрного суспільства

б) технологічної відсталості

в) феодальної роздробленості

г) необхідності протистояти «степу»

158. М. Бахтін відмічає особливий розвиток смеховой культури середньовіччя в такому суспільстві як

а) німецьке

б) італійське

в) французьке

г) англійське

159. А. Ф. Лосев вважав, що готичну архітектуру потрібно розглядати

а) в рамках епохи Відродження

б) як виключно середньовічний феномен

в) незалежно від культурної епохи

г) відносно географічного ареалу

160. Згідно з теорією «довгого середньовіччя» Ж. Ле Гоффа, ця епоха закінчується

а) тільки до XVIII віку

б) в XV віці

у) в XIII віці

г) на початок XVI віку

I. Підготовка до гри
Верхня порожниста вена: джерело її освіти, зовнішня будова, топографія. Непарні і полунепарние вени, їх участь в освіті анастомозов
Суспільна цінність конкуренції і її функції в економіці
Принцип дії електронних мікроскопів
Відповідність мотивационних типів і форм стимулювання

Архітектура
Астрономія
Біологія
Біотехнології
Військова справа
Високі технології
Географія
Геологія
Держава
Демографія
Будинок
Журналістика і ЗМІ
Винахідництво
Іноземні мови
Інформатика
Мистецтво
Історія
Комп'ютери
Кулінарія
Культура
Лінгвістика
Література
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Механіка
Наукознавство
Освіта
Охорона праці
Педагогіка
Поліграфія
Політика
Право
Приладобудування
Програмування
Виробництво
Промисловість
Психологія
Релігія
Зв'язок
Сільське господарство
Соціологія
Спорт
Будівництво
Торгівля
Транспорт
Туризм
Фізика
Філософія
Фінанси
Хімія
Екологія
Економіка
Електроніка
Електротехніка
Енергетика
Юриспруденція
Ядерна техніка
© ni.biz.ua - портал навчальної інформації