На головну сторінку

Заняття № 3

33. Зв'язки з якою культурою відображає архітектура і живопис Кносса?

а) з Єгиптом

б) з Атлантидою

в) з Римом

г) з Ієрусалімом

34. Яка відмінність критских і микенских споруд свідчать про специфічні умови розвитку цих культур?

а) утворення поселень мегаполисного типу на Кріте

б) утворення поселень мегаполисного типу на материку

у) відсутність зміцнень на Кріте

г) відсутність зміцнень на материку

35. У відношенні критской культури ахейци виступали як

а) руйнівники

б) наступники

в) залежний народ

г) зразок наслідування

36. Який характер носила влада в микенской культурі?

а) сакральний

б) феодальний

в) родової

г) соревновательний

37. Яке технологічне уміння давало перевагу дорийцам в завоюванні ахейских земель?

а) писемність

б) ведіння кінного бою

г) використання катапульт

д) виробіток стали

е) всі відповіді вірні

38. Яка подія завершила розкладання традиційних цінностей в древньогрецький культурі?

а) ахейское завоювання Кріта

б) троянская війна

у) вторгнення дорийцев

г) греко-персидські війни

39. У древній Греції пайдейя розумілася як

а) фізична культура тіла

б) залучення індивіда до культури

в) шкільна освіта

г) освіта в платоновской Академії

40. Хто мав право голосу на народних зборах в древній Греції?

а) всі дорослі чоловіки

б) заміжні жінки

в) підлітки

г) вільні жителі поліса чоловічої статі

д) всі відповіді вірні

е) вірні перші дві відповіді

41. Що поклало початок еллинистическому періоду?

а) реформи Солона

б) походи Олександра Македонського

в) Пунические війни

г) утворення Римський імперії

42. Еллинистическая епоха знаменувала собою

а) об'єднання міст-держав на початках федералізму

б) повернення до родово-племінних відносин

в) розквіт

г) руйнування демократичних полісних традицій

43. Де розташовувався культурний центр еллинистической епохи?

а) Афіни

б) Александрія

в) Родос

г) Пергам

д) вірні перші дві відповіді

е) всі відповіді вірні

44. Ідеологічною реакцією на крах звичного образу життя в епоху еллінізму було

а) кинизм

б) еклектизм

в) скептицизм

г) стоїцизм

д) всі відповіді вірні

е) жодна відповідь не вірна

45. Для римської культури переважне значення мала цінність

а) державної цілісності

б) особового розвитку

в) технологічного прогресу

г) геополітичного панування

46. Цінністю римської культурної повсякденності було

а) причетність публічного життя

б) вияв індивідуальності

в) турбота про ближнє

г) дотримання неписаних моральних норм

47. Культурна політика Рима прямувала формулою:

а) нічого надмірно

б) розділяй і володарюй

в) хліба і видовищ

г) все або нічого

48. На формування і розвиток римського права вплинуло такий ідейний напрям еллінізму як

а) епикуреизм

б) кинизм

в) стоїцизм

г) еклектизм

49. Які встановлення, з точки зору римських юристів, виражало «право народів» (ius gentium)?

а) закони імператора

б) природні закони природи

в) правила, встановлені світовим розумом

г) волю плебса

50. Згідно «з правом народів», в римській юридичній практиці були легитимизировани

а) війна і рабство

б) брак і виховання дітей

в) торгові відносини між вільними римлянами

г) форми цивільних позовів

51. Спираючись, по суті, на практику прецеденту, римське приватне право запобігало

а) соціальні і цивільні нововведення

б) зростання злочинності

в) правовий консерватизм

г) свавілля імператора

52. Які види міфів народжує грецька культура?

а) космогонический

б) есхатологический

в) етиологический

г) героїчний

д) всі приведені вище відповіді вірні

е) вірні перші дві відповіді

53. Які міфи називаються етиологическими?

а) пояснюючі причини подій, звичаїв і назв

б) повествующие про кінець часів

в) що описують початок світу

г) що дають уявлення про функції і генетичні зв'язки богів

54. Виділіть імена хтонических богів серед вказаних нижче:

а) Геба

б) Танатос

в) Еос

г) Феб

д) Персефона

ж) Аїд

з) Геката

к) Афіна

л) Уран

м) Ерінії

55. Хто, спираючись на текст «Іліади», першим зробив успішну спробу пошуків Трої?

а) М. Корфман

б) К. Блеген

в) В. Дерпфельд

г) Г. Шліман

56. Яку нижчу точку космосу називає Гомер?

а) Аїд

б) Ереб

в) Елісей

г) Тартар

д) Олімп

57. Що є межею світу в космогонії Гомера?

а) Океан

б) Стікс

в) Лета

г) Геликон

58. Кого Гомер називає іменами ахейцев, аргивян, данайцев?

а) союз родинних племен

б) єдине плем'я, що заснувало микенскую культуру

у) ворожі етнічні групи

г) автохтонних жителів Кріта

59. Твори Гомера присвячені епосі

а) микенской культури

б) дорийского завоювання

в) класичної Греції

г) еллинистической культури

д) республіканського Рима

60. Спираючись на тексти «Іліади» і «Одіссеї» стає можливим реконструювати такі риси і артефакти культури як

а) космогонические переконання

б) генетичні зв'язки богів

г) військове спорядження

д) технологічні уміння

е) обрядовість

ж) особливості побуту

з) всі відповіді вірні

и) вірні три перших відповіді

61. На відміну від Гомера, Гесиод в «Теогонії» вважає початком світу

а) безособовий початок - Хаос

б) антропоморфного бога неба - Урану

в) териоморфное божество знання - Тота

г) матерію - хюле (hyle)

62. Головна відмінність культурного буття людини від природного існування тваринного Гесиод бачить в:

а) володінні інструментами

б) створенні релігійних інститутів

в) дотриманні норм справедливості і законності

г) соціальній нерівності

63. Міф про Капітолійської вовчиця пояснює

а) походження світу

б) поява римської державності

у) виникнення гаруспиций

г) святкування сатурналий

64. Суть теорії «миттєвих богів» Г. Узенера фіксує прагнення древніх римлян

а) забезпечити своє життя від шкідливих впливів

б) регламентувати кожний момент власної діяльності

в) до містичної єдності з надприродним

г) уникнути відповідальності за свої вчинки

65. Приведіть у відповідність наступні імена грецьких і римських богів:

Афіна (1), Гефест (2), Арес (3), Гера (4), Деметра (5), Аськлепій (7), Діоніс (6), Ескулап (7), Вулкан (2), Вакх (6), Марс (3), Мінерва (1), Юнона (4), Церера (5).

66. Яку назву носив Храм всіх богів в древньому Римі?

а) Пандемоніум

б) Пантеон

в) Пандора

г) Пантікапей

67. Вважалося, що вгаслий вогонь в храмі Вести свідчить про

а) неминучій загрозі суспільному благу

б) вимозі богинею рясних жертв

в) гніві богині на храмових жриць

г) необхідність змагань в її честь

68. Яке покарання загрожувало весталці, що порушила цнотливість?

а) вигнання з міста

б) поховання заживо

в) позбавлення зору

г) передача в рабство

69. Якою формулою Ви охарактеризували б відношення римлян до богів?

а) даю, щоб ти дав (do ut des)

б) вірую, бо це абсурдно (qredo quia absurdum est)

в) не торкни мене! (noli me tangere)

г) голос народу - голос божий (vox populi - vox dei)

70. Який архітектурний ордер є найбільш пізнім за походженням?

а) коринфский

б) дорический

в) іонічний

71. Трьохмірне зображення уперше виникає в древній Греції в:

а) станкового живопису

б) настінного живопису

в) чернофигурних розписах

г) краснофигурних розписах

72. Пинакотека - це

а) храм, знищений Геростратом

б) місце народних зборів

в) назва театру

г) картинна галерея древності

73. Хто з грецьких драматургів першим зменшив роль хору, а ведучу роль віддав діалогу?

а) Софокл

б) Евріпід

в) Есхил

д) Арістофан

74. Що означає термін «девтерагонист»?

а) акторське амплуа

б) другої з трьох акторів, зайнятих в уявленні

у) виконавець гімнів в честь Діоніса

г) драматург

75. На відміну від Есхила, увага Софокла в його творах сконцентрована на

а) подіях в світі богів і героїв

б) фатальної трагедії людського життя

в) комічному описі героїчних діянь минулого

г) політичній сатирі

76. Основною характеристикою александрийского стилю в літературі є

а) турбота про витонченість і майстерність форми

б) використання прийому «новела в новелі»

в) динамічна сюжетна лінія

г) алегоричність оповідання

77. У яких формах спочатку виступало мистецтво Рима?

а) релігійно-культових

б) художньо-декоративних

в) утилітарно-практичних

г) суто естетичних

78. Скульптуру древньої Греції відрізняє типізація, тоді як скульптуру Рима -

а) натуралізм

б) символізм

в) умовність

г) реалізм

79. Від якої події простежує Вергилій початок римської цивілізації в «Енеїде»?

а) створення світу

б) оволодіння аграрними технологіями

в) троянская війна

г) поява перших людей

80. Основа римської державності в «Енеїде» Вергилій зв'язує з

а) розвитком землеробства

б) випадковими подіями

в) переселенням народів

г) виконанням божественної волі

81. Аристотель розуміє основний принцип мистецтва як

а) сліпе копіювання

б) створення абсолютно нового

в) сублімацію

г) творче наслідування

82. У якій роботі Арістотель вибудовує канон драматургії?

а) Поетика

б) Риторика

в) Топіка

г) Про душу

83. Згідно Арістотелю, катарсис - це

а) особливий метр віршування

б) правило побудови драматичних творів

в) мистецтво акторського перевтілення

г) емоційне очищення в ході сопереживания уявленню

84. Єдність форми і змісту, краси тілесної і краси етичної в древній Греції визначається як

а) титаномахия

б) калокагатия

в) ананке

г) космейн

85. Загальним для Вергилія, Цицерона і Тацита було розуміння культури як

а) сфери ескапизма особистості від суспільства

б) області гармонії людини і держави

в) можливості спонтанного самовираження індивіда

г) системи релігійних ритуалів

86. Цицерон, визначаючи державу як res publica (справа народу), мав на увазі

а) лихварів

б) дрібних і середніх торговців

в) ремісників і власників майстерних

г) землевласників і великих торговців

д) всі відповіді вірні

87. Які два витальних початки убачав Ф. Ніцше в древньогрецький культурі?

а) містичне і раціональне

б) розумне і розсудливе

в) дионисийское і аполлоническое

в) хтоническое і теллурическое

88. У чому Ф. Ніцше бачив причину кризи грецької культури?

а) в раціональному відносини до дійсності

б) в зростанні містичного мировидения

у) в асиміляції чужих культурі елементів в епоху еллінізму

г) в поглинанні грецької культури римською цивілізацією

89. Визначаючи суть античної культури як аполлоническую, О. Шпенглер мав на увазі

а) особливий раціоналізм грецької науки і філософії

б) переважний вплив культу Аполлона на світогляд древніх греків

в) душу античної культури, де прасимволом є конкретно-почуттєве тіло

г) домінантну роль поезії і драматургії в грецькому мистецтві

90. З точки зору О. Шпенглера, римська культура являє собою

а) епоху розквіту античного мистецтва

б) юність західної культури

в) захід античності

г) початок техногенної цивілізації

91. Аналізуючи римську культуру, Й. Хейзінга заперечує

а) її виключно прагматичний характер

б) її значення в історії західної цивілізації

г) роль сакрального в мировиденії древніх римлян

д) специфіку римської державності

Взаємодія вчителя і учнів в освітньому процесі
Артерії стопи: формування, топографія, гілки і області, кровоснабжаемие ними. Артеріальні дуги стопи
Поняття конкуренції
Основні характеристики мікроскопів
Кращий роботодавець

© ni.biz.ua - портал навчальної інформації