На головну сторінку

Тести до розділу 3

1. Що таке цитидин?

а) складний ефір

б) простий ефір

в) мононуклеотид

*г) нуклеозид

д) азотиста основа.

2. Якщо гуанин утворив N-гликозидную зв'язок з дезоксирибозой, як називається продукт?

а) ГМФ

б) дГМФ

в) гуанин

г) гуанидин

*д) д-гуанозин

3. Укажіть динуклеотиди:

*А) НАД+

*би) ФАД

в) ТДФ

*г) НS-КоА

д) АТФ

4. За допомогою якого зв'язку утвориться динуклеотид, не здібний до полімеризації?

а) сложноефирной

*би) ангидридной

в) амидной

г) водневої

д) нуклеотидной

5. Укажіть основну роль динуклеотидов.

а) гормони

*б) коферменти

в) холоферменти

г) макроерги

д) субстрат в синтезі полипептидов

6. Перерахуйте всі можливі зв'язки в нуклеїнових кислотах.

а) О-гликозидная

*би) N-гликозидная

*в) іонна

*г) воднева

*д) фосфодиефирная

7. З розриву якого зв'язку починається розпад харчових нуклеопротеидов в ЖКТ?

а) N-гликозидний

б) О-гликозидной

*в) іонної

г) амидной

д) фосфодиефирной.

8. У якому органі ЖКТ утвориться ендонуклеази?

а) в шлунку

б) в печінці

*в) в підшлунковій залоза

г) в слинних залозах

д) в залозах тонкого кишечника.

9. Укажіть основний продукт гидролиза нуклеїнових кислот в ЖКТ.

а) динуклеотид

б) мононуклеотид

*в) нуклеозид

г) амінокислота

д) пурини

10. Роботою якого ферменту відрізняється гідроліз тканинних полинуклеотидов від їх харчових аналогів?

а) РНК-аза

б) ДНКаза

в) дезамидимаза

*г) 5'- нуклеотидаза

д) кисла фосфатаза

11. Укажіть компоненти ДНК:

*а) ТМФ

б) АМФ

в) УМФ

*г) дГМФ

*д) дЦМФ

12. Як називаються інформативні дільниці генів?

а) сайленсери

б) интрони

в) енхансери

*г) екзони

д) полиндроми

13. Укажіть вірні твердження:

а) дигидроурацил - мінорна основа, вхідна в склад мононуклеотидов м-ДНК.

*б) дигидроурацил - мінорна основа, вхідна в склад мононуклеотидов т-РНК.

*в) т-РНК - довгожитель серед всіх РНК;

*г) т-РНК містяться і в цитоплазме, і в митохондриях;

д) концентрація м-ДНК змінюється з віком.

14. Що таке антикодон?

а) трипептид

*би) тринуклеотид

в) триплет рРНК, комплементарний кодогену

*г) триплет тРНК, комплементарний смисловому кодону і РНК

д) триплет гена

15. Що захищає иРНК від гидролиза нуклеазами?

а) нетранслирующие послідовності

б) терминирующий кодон

*в) полиаденилат

г) енхансер

д) транскриптон

16. Що таке информосома?

а) комплекс иРНК з рРНК

б) комплекс иРНК з тРНК

в) комплекс иРНК з транскриптоном

*г) комплекс иРНК з протеїнами

д) комплекс рРНК з протеїнами.

17. Молярна частка пуринов в нитках ДНК рівна молярній частці пиримидинов. Ким запропонований цей постулат?

а) Уотсон

б) Крик

в) Белозерський

г) Кребс

*д) Чаргафф

18. Який вигляд має третинна структура мДНК?

а) двійчаста спіраль

б) суперспираль

в) клеверний лист

г) триплекс

*д) кільцевий дуплекс

19. Як називається дільниця я-ДНК, розташована між нуклеосомами?

*а) лінкер

б) ню-частинка

в) енхансер

г) интрон

д) октамер

20. Укажіть фізико-хімічні властивості ДНК.

*а) хороша розчинність у воді

б) погана розчинність у воді

*в) висока густина

г) денатурация при температурі біля 500

*д) денатурация при температурі вище за 800

21. Що таке рестрикція?

а) здатність ДНК до самообновлению

б) здатність РНК до самообновлению

в) синтез ДНК на РНК

г) здібність РНК до синтезу мінорних основ

*д) здатність з допомогою нуклеаз вичленять з молекули ДНК пошкоджені дільниці

22. Катион якого металу активує ксантинДГ?

а) Мn

б) Мg

*в) Мо

г) Fе

д) Ці

23. З якої реакції починається перетворення аденозина в сечову кислоту?

а) з відбудовного дезаминирования

б) з окислювального дезаминирования

*в) з гидролитического дезаминирования

г) з гидролиза N-гликозидной зв'язку

д) з гидролиза О-глікозідной зв'язку.

24. Який фермент катализирует реакцію вивільнення урацила з уридина?

а) дигидроурацилДГ

б) дигидропиримидиназа

в) аминотрансфераза

г) ксантинДГ

*д) нуклеозидфосфорилаза

25. Укажіть кінцеві продукти розпаду пиримидинов:

*а) солі амоній

*би) гидрокарбонати

*в) сечовина

г) урати

*д) вода

26. Укажіть нормальний вміст сечової кислоти в плазмі крові:

а) до 5 мг%

б) до 5ммоль/л

в) до 0,5 мг%

*г) до 0,5 ммоль/л

д) до 0,5 мкмоль/л

27. Назвіть термін, вказуючий підвищений вміст уратов в плазмі крові:

а) гиперкарбамидемия

*б) гиперурикемия

в) гиперазотемия

г) гипоуринемия

д) гипоазотемия

28. Що може служити джерелом рибози при синтезі мононуклеотидов?

*а) харчові вуглеводи

б) гликолиз

в) ЦТК

*г) ПФП

д) фосфорилирование дезоксирибози

29. Укажіть амінокислоти, що не використовуються в синтезі пиримидинов.

*а) гли

*б) яскраво-червона

в) асп

г) глн

д) глу

30. Укажіть амінокислоти, атоми яких використовуються в синтезі пуринов:

а) яскраво-червона

*б) асп

*в) глн

*г) гли

д) арг

31. У яких процесах бере участь карбамоилфосфатсинтаза?

а) в синтезі пуринов

б) в синтезі пиримидинов

у) в синтезі ВЖК

*г) в синтезі мочевини

д) в синтезі аминосахаров

32. Ланкою якої системи служить тиоредоксинредуктаза?

а) синтезу пуринов

б) синтезу пиримидинов

в) синтезу нуклеозидтрифосфатов

*г) перетворення рибонуклеотидов в дезоксирибибонуклеотиди

д) розпад дезоксирибонуклеозидфосфатов

33. Активна форма якого вітаміну бере участь в синтезі ТМФ?

а) З

*би) Вр (фолиевой кислоти)

в) тіаміну (В1)

г) селену

д) РР (никотинамида)

34. Укажіть хвороби, в основі яких лежать порушення в метаболізмі пуринов:

*а) синдром Lasch - Nyhanc

б) синдром Хюрлера

*в) подагра

*г) ксантиурия

д) оротацидурия

35. Укажіть характерні ознаки первинної подагри:

*а) гиперурикемия

б) гипоурикемия

*в) дуже низький інтелект

г) інтелект не страждає

д) аутоагрессивность

36. Укажіть причини повторної подагри:

а) блок гипоксантингуанинфосфорибозилтрансферази

*би) надмірності морських продуктів, печінки, бруньок, алкоголю в живленні

*в) IV стадія злоякісної освіти

*г) порушення фільтраційний здатності бруньок

д) пригноблення синтезу сечової кислоти

37. Генетичний дефект якого ферменту обумовлює вміст немовлят в стерильних умовах (спеціальних скафандрах)?

а) дигидрониримидиназа

*б) аденозиндезаминаза

в) ксантинДГ

г) гипоксантингуанинфосфорибозилтрансферази

д) аденозинфосфорибозилтрансфераза

38. Блок яких ферментів лежить в основі розвитку оросацидурии?

а) дигидрооротатДГ

*би) оротатфосфорибозилтрансфераза

в) дигидропиримидиназа

*г) ОМФ - декарбоксилаза

д) нуклеозидфосфорилаза.

Розділ 4. Синтез азотсодержащих биополимеров

Схематично всі процеси освіти полипептидов і полинуклеотидов укладаються в наступну схему:

- де над стрілками позначені назви відповідних стадій.

Метод формалізації
САНІТАРНО-ПРОТИВОЕПИДЕМИЧЕСКИЕ (ПРОФІЛАКТИЧНІ) ЗАХОДУ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
Проектування тимчасового електропостачання
Стилістична оцінка способів передачі чужої мови
Прикріплення міток

Архітектура
Астрономія
Біологія
Біотехнології
Військова справа
Високі технології
Географія
Геологія
Держава
Демографія
Будинок
Журналістика і ЗМІ
Винахідництво
Іноземні мови
Інформатика
Мистецтво
Історія
Комп'ютери
Кулінарія
Культура
Лінгвістика
Література
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Механіка
Наукознавство
Освіта
Охорона праці
Педагогіка
Поліграфія
Політика
Право
Приладобудування
Програмування
Виробництво
Промисловість
Психологія
Релігія
Зв'язок
Сільське господарство
Соціологія
Спорт
Будівництво
Торгівля
Транспорт
Туризм
Фізика
Філософія
Фінанси
Хімія
Екологія
Економіка
Електроніка
Електротехніка
Енергетика
Юриспруденція
Ядерна техніка
© ni.biz.ua - портал навчальної інформації