На головну сторінку

Тест-контроль №10

Тест-контроль №9

«ТЕПЛООБМІН»

001. Постійність температури тіла називається

1) пойкилотермией

2) нормотермией

3) изотермией

4) термометрией

002. Процесами, лежачими в основі теплообміну, є

1) ____

2) ____

Встановіть відповідність

003. Температура тіла Час діб (година)

1) максимальна а) 5-6

2) мінімальна б) 16-19

в) 2-4

г) 20-22

004. Області тіла людини Температура

1) пахвова впадина а) 37-37.5°З

2) пряма кишка б) 36-37°З

3) печінка в) 39-40°З

г) 38-38.5°З

005. Процес. Вигляд терморегуляции

1) теплопродукция а) фізична

2) тепловіддача б) хімічна

в) біологічна

006. Вигляд тепловіддачі Характеристика

1) теплоизлучение а) віддача тепла

2) випаровування прилеглим до шкіри предметам

3) теплопроведение б) виділення тепла

шляхом інфрачервоного випромінювання

у) випаровування води з поверхні

тіла

007. Вигляд тепловіддачі Тепловіддача

1) теплопроведение а) 66%

2) теплоизлучение б) 15%

3) випаровування г) 19%

008. При низькій температурі навколишнього середовища тепловіддача йде, в основному, шляхом

1) теплопроведения

2) випаровування

3) теплоизлучения

009. При високій температурі навколишнього середовища тепловіддача йде, в основному, шляхом

1) теплопроведения

2) випаровування

3) теплоизлучения

010. Центр терморегуляції розташований

1) в спинному мозку

2) в гипоталамусе

3) в корі кінцевого мозку

011. Чинниками зовнішньої середи, що впливають на тепловіддачу, є

1) температура

2) теплопровідність

3) швидкість руху повітря

4) вогкість

012. Чинниками, що визначають тепловіддачу, є

1) стан шкіряних судин

2) функція потових залоз

3) частота дихання

4) швидкість кровотока

013. При фізичній роботі збільшується

1) теплопродукция

2) тепловіддача

«АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОТРЕБИ ВИДІЛЯТИ»

001. Оболонками бруньки є

1. фиброзная капсула

2. ниркоподібна фасция

3. жирова капсула

4. коркова капсула

002. Гідростатичний тиск в капілярах клубочка бруньки дорівнює

1. 15 мм рт. ст.

2. 30 мм рт. ст.

3. 25 мм рт. ст.

4. 70 мм рт. ст.

003. Тиск стовпа первинної сечі в капсулі Шумлянського дорівнює

1. 15 мм рт. ст.

2. 30 мм рт. ст.

3. 25 мм рт. ст.

4. 70 мм рт. ст.

004. Диурез меншає

1. при збудженні симпатичної нервової системи

2. при зменшенні кількості вазопрессина в крові

3. при звуженні виносячої артериоли

4. при звуженні приносячої артериоли

005. Диурез збільшується

1. при збудженні симпатичної нервової системи

2. при зменшенні кількості вазопрессина в крові

3. при звуженні виносячої артериоли

4. при звуженні приносячої артериоли

006. Норма відносної густини повторної сечі становить

1. 1.025-1.030

2. 1.015-1.020

3. 0.033%

4. 0.33%

007. Допустимий вміст білка у повторній сечі становить

1. 1.025-1.030

2. 1.015-1.020

3. 0.033%

4. 0.33%

008. Виділення великої кількості сечі носить назву

1. гипостенурия

2. полиурия

3. олигурия

4. изостенурия

009. Низька питома вага сечі носить назву

1. гипостенурия

2. полиурия

3. олигурия

4. изостенурия

010. Компонентами нефрона є

1. проксимальний звитої каналец

2. ниркоподібне тільце

3. дистальний звитої каналец

4. петля Генле

011. Фільтраційний тиск в нефроне дорівнює

1. 15 мм рт. ст.

2. 30 мм рт. ст.

3. 70 мм рт. ст.

4. 25 мм рт. ст.

012. Онкотическое тиск в капілярах клубочка бруньки дорівнює

1. 15 мм рт. ст.

2. 30 мм рт. ст.

3. 70 мм рт. ст.

4. 25 мм рт. ст.

013. Кількість повторної сечі в доби становить

1. 4.5-8.0

2. 15 л

3. 1.5 л

4. 2.5-4

014. Факт наявності еритроцитів в сечі носить назву

1. гипостенурия

2. глюкозурия

3. гематурия

4. гиперстенурия

015. Виділення сечі з однаковою питомою вагою на протязі доби

носить назву

1. гипостенурия

2. глюкозурия

3. изостенурия

4. гиперстенурия

016. Структурами мочеотделения є

1. малі чашечки

2. лоханки

3. великі чашечки

4. сосочковие протоки

017. Виділення малої кількості сечі носить назву

1. анурия

2. изостенурия

3. олигурия

4. гиперстенурия

018. Структурами мочевиделения є

1. мочеиспускательний канал

2. сечоводи

3. сечовий пузир

4. лоханки

019. Велика кількість лейкоцитів в сечі носить назву

1. пиурия

2. гематурия

3. енурез

4. глюкозурия

020. Недержання сечі носить назви

1. пиурия

2. гематурия

3. енурез

4. глюкозурия

Явищ індексним методом
Основні типи операндів
Свобода волі складається в тому, що вчинки, які будуть довершені згодом, не можуть бути пізнані зараз
Загальна психологія. 12 сторінка
Функціональні вузли комп'ютерної системи

© ni.biz.ua - портал навчальної інформації