На головну сторінку

Визначення кількості працюючих

До виробничим робітником складальних цехів (відділень, дільниць) відносяться слюсарі по зборці, відладці і випробуванню вузлів і виробів; слесариелектрики; електромонтажники по зборці і відладці електросистем; мийник деталей і вузлів; маляри і пакувальники (для заводів, де немає самостійних цехів по забарвленню і упаковці виробів), а також ряд інших професій робітників, пов'язаних з виконанням робіт по зборці і випробуванню виробів.

Потребное кількість робочих Р, чол.,

(7.6)

де Тс- річна трудомісткість зборки або слюсарно-пригоночних робіт для зборки виробу або вузла в чел-ч;

Фр- дійсний річний фонд часу робочого, ч.

Кількість складальників Р, чел, на кожну складальну операцію при потоковій зборці,

(7.7)

де Туп- сумарний оперативний час даної операції, мін;

τз- дійсний такт зборки, мін/ шт.

На конвейєрній зборці до отриманого розрахунком числа складальників необхідно додавати 2...5% резервних робітників для заміни що тимчасово відлучаються з лінії, а також для усунення затримок, дефектів і т. п. При зборці на пульсуючому конвейєрі в приведеній формулі враховується такт безпосередньої зборки τнс. Якщо округлене (прийняте) число складальників дорівнює двом або більш, а операція не може виконуватися спільно двома або великим числом робітників, то велику операцію розчленовують на дещо більш дрібних або, при неможливості цього, зборку ведуть на паралельних робочих місцях. Розрахунки кількості виробничих робітників ведуться в тій же відомості, в якій визначається число робочих місць. Середній розряд виробничих робочих складальних цехів для серійного виробництва становить 5-6, для масового - 3-4.

Кількість допоміжних робітників може визначатися по трудомісткості об'єму робіт, що планується, по робочих місцях і по нормах обслуговування, а також в процентному відношенні від числа виробничих робітників. Кількість допоміжних робітників в складальних цехах серійного виробництва в середньому становить 30...45% від числа виробничих робітників.

Кількість І1Р, службовців і МОП визначають в процентному відношенні від загального числа робітників. Кількість працівників ОТК визначають в процентному відношенні від числа виробничих робітників.

Загальне число працюючих по всіх групах зводиться в загальну відомість складу працюючих, що складаються за зразком відомості для робочого складу механічного, цеху.

Зварювання акумульованою енергією
Інструменти розробки програмних засобів
Штучне дихання
Повітряний метод стерилізації
Облік витрат на виробництво і продаж продукції

© ni.biz.ua - портал навчальної інформації