На головну сторінку

Режими роботи підприємств

В загальному вигляді коефіцієнт приведення по складності К3 можна представити у вигляді твору коефіцієнтів, що враховують зв'язки між конструктивними чинниками і трудомісткістю виробів,

що приводяться Коефіцієнт приведення по складності К3 враховує вплив технологічності конструкції на станкоемкость обробки або трудомісткість зборки. Так, наприклад, збільшення точності обробки і посилювання вимог до шорсткості поверхні ведуть до збільшення станкоемкости обробки. Трудомісткість зборки, наприклад, істотно залежить від числа елементів, що сполучаються в конструкції виробу, точності сполучення і багатьох інших чинників, врахувати які дуже складно.

У практиці проектування цей коефіцієнт К2 визначають по емпіричній формулі

К2= (Nпр/ Ni) α, (4.7)

де Nпри Ni- програма випуску відповідно виробу-представника і «виробу, що приводиться», шт.;

а - показник міри; а = 0,15 для об'єктів легкого і середнього машинобудування; а = 0,2 для об'єктів важкого машинобудування.

К3= Р1α1·Р2α2· Р3α3· ··· · Рnαn, (4.8)

де Р1α1, Р2α2,..., Рnαn- коефіцієнти, що враховують відмінність відповідних технічних параметрів у виробі, що розглядається і виробі-представникові;

а1, а2,..., аn- показники, що відображають міру впливу відповідних технічних параметрів на трудомісткість обробки або зборки.

Так, наприклад, для однорідних деталей групи найбільш істотними параметрами, що визначають складність, а відповідно і трудомісткість виготовлення, будуть точність і параметр шорсткості поверхні обробки. Вказані параметри при кількісній оцінці технологічності конструкції деталі враховуються середнім квалитетом точності обробки КТі середнім значенням параметра шорсткості поверхні Rа.

Внаслідок цього замість фактичної многономенклатурной програми отримують еквівалентну їй по трудомісткості приведену програму, виражену обмеженим числом виробів-представників. По цій програмі ведуть всі подальші розрахунки, зберігаючи, однак, незмінної загальну масу виробів для проектування транспорту і складів.

Проектування по умовної программеприменяют, коли неможливо точно визначити номенклатуру і технічні характеристики майбутніх машин (дослідне, одиничне виробництво), річна програма задається або у вартісному вираженні (в крб.) або в об'ємах (шт., тоннах). У цьому випадку програму задають умовним виробом, близьким за характеристикою до виробу, що планується до виготовлення в даному цеху.

Метод проектування по умовній програмі дуже близький до методу проектування по приведеній програмі, з тією лише різницею, що виріб-представник є умовним. По умовному виробу визначається трудомісткість обробки і зборки і виконуються всі подальші розрахунки.

Підсистема технологічної підготовки виробництва
Принципи і види відладки програмного засобу
Фізичні якості
СПІЛКУВАННЯ
II. Оборотні активи

© ni.biz.ua - портал навчальної інформації