На головну сторінку

Депозитарною діяльністю признається надання послуг по зберіганню сертифікатів цінних паперів і/або обліку і переходу прав на цінні папери

Питання 5. Депозитарна діяльність

Порядок здійснення депозитарної діяльності встановлюється положенням про депозитарну діяльність в російській федерації Постановою ФКЦБ РФ від 16.10.1997 N 36 «Про твердження, встановлення порядку введення його в дію і області застосування»

Професійний учасник ринку цінних паперів, що здійснює депозитарну діяльність, іменується депозитарієм. Депозитарієм може бути тільки юридична особа.

Обличчя, що користується послугами депозитарія по зберіганню цінних паперів і/або обліку прав на цінні папери, іменується депонентом.

Треба розуміти, що депозитарною діяльністю не може вважатися зберігання сертифікатів цінних паперів, що не супроводиться обліком і посвідченням прав клієнтів (депонентів) на цінні папери.

Депозитарій зобов'язаний розробити і затвердити внутрішні документи, що визначають:

порядок здійснення операцій і документообігу депозитарія, включаючи процедури відображення у внутрішніх документах депозитарія всіх операцій, що здійснюються, порядок обробки документів підрозділами депозитарія, розмежування повноважень по обробці, зберіганню і подальшому використанню документів;

правила ведіння обліку депозитарних операцій і відповідні процедури, що забезпечують і підтримуючі відособлене зберігання цінних паперів і (або) облік прав на цінні папери кожного клієнта (депонента), а також відособлене зберігання цінних паперів і (або) облік прав на цінні папери клієнтів (депонентів) і цінних паперів, належних самому депозитарію;

правила внутрішнього контролю для забезпечення цілісності даних, в тому числі у разі надзвичайних ситуацій, розмежування прав доступу і забезпечення конфіденційності інформації, що не допускають можливості використання вказаної інформації у власних інтересах депозитарієм, службовцями депозитарія і третіми особами в збиток інтересам клієнтів (депонентів);

процедуру розгляду жалоб і запитів клієнтів (депонентів).

Договір між депозитарієм і депонентом, регулюючий їх відносини в процесі депозитарної діяльності, іменується депозитарним договором (договором про рахунок депо). Депозитарний договір повинен бути укладений в письмовій формі.

Депозитарна діяльність включає в себе обов'язкове надання клієнтам (депонентам) послуг по обліку і посвідченню прав на цінні папери, обліку і посвідченню передачі цінних паперів, включаючи випадки обтяження цінних паперів зобов'язаннями.

Передача сертифікатів цінних паперів на зберігання в депозитарій, що супроводиться обліком і посвідченням прав на вказані цінні папери в депозитарії, спричиняє за собою зміну способу посвідчення прав на цінні папери: посвідчення прав за допомогою сертифіката замінюється на посвідчення прав за допомогою запису на рахунку депо, відкритому в депозитарії.

Переклад цінних паперів з системи ведіння реєстру в депозитарій, виступаючий як номінальний держатель цінних паперів, спричиняє за собою зміну способу посвідчення прав на цінні папери: посвідчення прав за допомогою запису на особовому рахунку в системі ведіння реєстру (а також сертифіката у разі наявності такої) замінюється на посвідчення прав за допомогою запису на рахунку депо, відкритому в депозитарії.

Права на іменні цінні папери, передані в депозитарій, не упевняються записами в реєстрі власників іменних цінних паперів. При зберіганні цінних паперів і (або) обліку прав на цінні папери в депозитарії в кожний момент часу може існувати тільки один запис, довершений депозитарієм і що засвідчує права на цей цінний папір.

Дрібносерійного і одиничного виробництв
Аналіз клінічних симптомів
Атестація технологічних процесів
Юридичні особи в РЧП
Фінансова стійкість

© ni.biz.ua - портал навчальної інформації