На головну сторінку

Стаття 20. Права державного службовця

Стаття 27. Порядок надходження на державну службу

Стаття 24. Право на надходження на державну службу

1. Право на надходження на державну службу мають громадяни Республіки Білорусь, що досягли вісімнадцятирічного віку, володіючі державними мовами Республіки Білорусь і що відповідають інакшим вимогам, встановленим справжнім Законом, інакшими законодавчими актами про державну службу.

2. При надходженні на державну службу, а також при її проходженні не допускаються які-небудь обмеження і (або) переваги в залежності від підлоги, раси, національності, соціального походження, майнового положення, відношення до релігії, переконань, а також приналежності до політичних партій і інакших суспільних об'єднань, за винятком випадків, передбачених Конституцією Республіки Білорусь.

1. Надходження на державну службу здійснюється відповідно до Конституції Республіки Білорусь і законодавчими актами шляхом призначення, твердження або обрань.

2. Призначення, твердження або обрання на державну посаду оформляються рішенням, наказом, розпорядженням, інакшим актом відповідного державного органу, посадової особи з внесенням у встановленому порядку відповідних записів в трудову книжку.

3. Надходженню на державну службу може передувати проведення конкурсу на заняття державної посади, а також встановлюватися попереднє випробування.

4. Для осіб, що уперше поступають на державну службу, проводиться кваліфікаційний екзамен в порядку, встановленому Президентом Республіки Білорусь.

1. Державний службовець має право на:

1.1. письмове закріплення своїх службових обов'язків і створення належних умов для їх виконання;

1.2. прийняття рішень або участь в їх підготовці у відповідності зі службовими обов'язками;

1.3. відвідування у встановленому порядку для виконання службових обов'язків державних органів, інакших організацій;

1.4. отримання у встановленому порядку від громадян, державних органів, інакших організацій інформації і інших матеріалів, необхідних для виконання службових обов'язків;

1.5. підвищення кваліфікації і перепідготовку за рахунок коштів відповідного бюджету або інакших передбачених законодавством джерел фінансування;

1.6. підвищення в посаді, класі державного службовця;

1.7. заробітну плату і додаткове стимулювання труда в порядку, визначуваному справжнім Законом, інакшими законодавчими актами;

1.8. участь в конкурсі на заняття вакантної державної посади;

1.9. публікації і виступ, пов'язані з виконанням службових обов'язків, в порядку і на умовах, встановлених справжнім Законом і інакшими актами законодавства;

1.10. ознайомлення з матеріалами своєї особистої справи і іншими документами перед внесенням їх в особисту справу, залучення до справи своїх письмових пояснень;

1.11. проведення на його вимогу службового розслідування для спростування відомостей, що порочать його честь і достоїнство;

1.12. повага особистого достоїнства, справедливе і шанобливе відношення до себе з боку керівників, інакших посадових осіб і громадян;

1.13. відмова від виконання доручення, якщо воно суперечить законодавству;

1.14. свободу об'єднань, за винятком випадків, передбачених Конституцією Республіки Білорусь;

1.15. здорові і безпечні умови труда;

1.16. відставку по основах, передбачених справжнім Законом;

1.17. державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення.

Державний службовець має і інакші права, передбачені законодавством Республіки Білорусь.

2. Державний службовець має право звернутися до вищестоящих державних органів і (або) суду для дозволу суперечок, пов'язаних з державною службою, в тому числі з питань надходження на державну службу, її проходження, реалізації прав державного службовця, перекладу на іншу державну посаду, дисциплінарної або матеріальної відповідальності, недотримання гарантій правового і соціального захисту, звільнення від посади (звільнення), в інакших випадках, передбачених законодавством.

Лекція № 5. Емоційна сфера психіки
САПР) дільниць і цехів
Конструктивні елементи печення
Грудня 1993 р
Система електроживлення

© ni.biz.ua - портал навчальної інформації