На головну сторінку

Юридичний факт;
Юридичний склад правопорушення;
Юридичний склад правопорушення;
Юридичний склад адміністративного правопорушення;
Юридичний позитивізм (легизм);
Юридичні факти як підстави виникнення, зміни і припинення цивільних прав і обов'язків;
Юридичні презумпції, правові фікції;
Юридичні колізії і способи їхнього дозволу;
Юридична відповідальність: поняття, сутність, принципи, види;
Юридична відповідальність і її види;
Юридична відповідальність;
Юридична відповідальність;
Це обличчя, що володіють у правоотношенії правами й обов'язками;
Елементи ГПО;
Людино-машинні інтерфейси;
Центрування, вирівнювання тексту по краї;
Функції основних принципів;
Форми цивільно-правовий;
Підручники і навчальні посібники;
Умовні угоди;
Умови дійсності угод;
Вузький і широкий підхід до правопоинманию;
Задоволення вимог заставоутримувача;
Кримінально-правові відносини і кримінальна відповідальність;
Кримінальна відповідальність;
Трудові угоди як ЮФ;
Те від куди ми одержуємо інформацію;
Тест № 31;
Тест № 29;
Тест № 28;
Тест № 26;
Тест № 25;
Тест № 22;
Тест № 21;
Тест № 17;
Терміни, використовувані для позначення цивільно-правового договору;
Тема №1 Поняття сімейного права. Джерела сімейного права;
Тема № 18. Правові основи родини і шлюбу;
Тема № 1. Цивільне право. Суб'єкти й об'єкти цивільного права;
Тема З Джерела конституційного права Росії;
Тема 9. Відповідальність за порушення конкурентного законодавства;
Тема 9. Обмеження права власності. Право на чужі речі. Поняття і види прав на чужі речі;
Тема 8. Законність і правопорядок;
Тема 6. Поняття і характерні ознаки правовідносин;
Тема 5. Теоретичні основи конституційного права;
Тема 5. Основи цивільного права;
Тема 5. Адміністративно-правовий статус суб'єктів публічної влади;
Тема 4. Правопорушення і юридична відповідальність;
Тема 4 Громадяни як суб'єкти ГП;
Тема 3. Суб'єкти й учасники виборчих правовідносин їхній правовий статус і повноваження;
Тема 3. Право власності на землю;
Тема 3. Право власності на землю;
Тема 23. Цивільно-правовий договір. (1 година);
Тема 2. Предмет галузі конституційного права. Особливості конституційно-правових норм;
Тема 2. Правові основи діяльності Антимонопольного комітету України;
Тема 2. Право: поняття, система, норми;
Тема 2. Право: основні поняття;
Тема 2. Право і правова норма. Правова система суспільства і система російського права;
Тема 2. Цивільні правовідносини;
Тема 2. Цивільні правовідносини;
Тема 2. Адміністративно-правові відносини;
Тема 18. Захист права власності й інших речових прав. (1 година);
Тема 14. Цивільно-правова відповідальність;
Тема 12. Податкові правопорушення: поняття, види і відповідальність за здійснення податкового правопорушення;
ТЕМА 11. ПРАВОВІ УГОДИ І ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПО НИХ;
Тема 1.6. ПРАВОМІРНЕ ПОВОДЖЕННЯ, ПРАВОПОРУШЕННЯ І ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ;
Тема 1.6 Правомірне поводження, правопорушення і юридична відповідальність;
Тема 1.4 Система права. Основні галузі російського права;
Тема 1. Поняття цивільного права;
ТЕМА 1. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПО ПЕРЕДАЧІ МАЙНА У ВЛАСНІСТЬ (ЧИ ІНШЕ РЕЧОВЕ ПРАВО);
Тема 1. Виборче право: поняття, принципи, система. Джерела виборчого права. Референдум;
Тема 1. Бюджетні правовідносини;
Таким чином, метод конституційно-правового регулювання сполучить у собі риси імперативного і диспозитивного методів;
Сутність правомірного поводження;
Сутність права;
Сутність і роль господарського (підприємницького) права;
Суб'єкти страхових правовідносин;
Суб'єкти правовідносини;
Суб'єкти правовідносин. Правоздатність і дієздатність;
Суб'єкти міжнародного права мають загальну, галузеву і спеціальну правосуб'єктність;
Суб'єкти КП;
Суб'єкти й об'єкти правовідносин;
Суб'єкти й об'єкти цивільних правовідносин;
Суб'єкти земельних правовідносин;
Суб'єктний склад договору (договірного правовідносини);
Суб'єктивне право - це передбачена з метою задоволення інтересів управомоченного обличчя міра можливого поводження, забезпечена юридичними обов'язками інших облич;
Суб'єктами правовідносин є чи індивіди організації, що на підставі юридичних норм можуть бути носіями суб'єктивних прав і обов'язків;
Структура, елементи правових норм і способи їхнього викладу;
Структура правовідносин;
Структура і склад податкових правовідносин;
Структура й особливості процесуальних і виконавчих норм;
Структура і види правових норм;
Структура цивільного правовідносини;
Терміни, що визначають час здійснення цивільних прав і виконання обов'язків;
Способів захисту речових прав;
Спосіб прийомів;
Спеціальні податкові режими в регулюванні податкових правовідносин;
Спеціалізовані міжнародні економічні організації;
Склад правопорушення як безпосередня підстава установки юридичної відповідальності;
Співвідношення норм права і норм моралі;
Співвідношення законності і правопорядка;
Створення і зміна стилю;
чи Містяться у федеральних конституційних законах норми податкового права?;
чи Містяться у федеральних конституційних законах норми податкового права?;
Сучасні тенденції правового договору;
Сучасні проблеми коллизионного права;
Систематизація нормативних правових актів;
Систематизація джерел адміністративного права (інкорпорація, кодификація, консолідація);
Система трудового права;
Система сучасного міжнародного права;
СИСТЕМА ПРАВА І ПРАВОВІ СИСТЕМИ;
Система міжнародного права;
Система джерел господарського (підприємницького) права;
Система і галузі російського права;
Система законодавства і форми її систематизації;
Система цивільного права;
Стискальність реальних газів;
Сімейні правовідносини;
З ним правовідносин;
Російське право і "правові родини". Міжнародне право;
Романо-германская правова система;
Романо-германская (континентальна) правова родина;
Рецензія;
Результати інкорпорації можуть виражатися у виданні збірника законів, інших нормативних актів, збори чи законодавства зводу законів;
Реалізація норм права - це здійснення розпоряджень, що містяться в них, (положень) у правомірному поводженні суб'єктів права;
Реалізація норм адміністративного права;
Реалізація адміністративно-правових норм;
Реалізація;
РОБІТНИК ПЛАН;
Прокуратура й адвокатура в закордонних країнах;
Причини виникнення адміністративних правопорушень;
Придбання права власності;
Принципи юридичної відповідальності;
Принципи і функції цивільного права;
Принципи і функції цивільного права;
Принципи Європейського права;
Принципи цивільного права;
Принцип МП особливий вид правової норми;
Принцип гласності;
Примирлива теорія (Г. Бергман, Е. Аннерс). Право починало зароджуватися не для врегулювання відносин усередині роду, а між родами;
Ознаки сімейних відносин;
При гострої правожелудочковой недостатності;
Преюдиціальні запити;
Припинення дій, що порушують чи право створюють погрозу його порушення;
Припинення цивільного правовідносини;
Припинення права власності;
Представництво в податкових правовідносинах;
Передумови правовідносин. Юридичні факти;
Надання (одержання) права використання НМА;
Предмет і метод сімейного права;
Предмет і метод правового регулювання;
Правотворческий процес;
Правотворческая ініціатива громадян;
Правосуб'єктність юридичної особи;
Правоздатність і дієздатність юридичної особи;
Правоздатність громадян;
Правоздатність громадян;
Правосвідомість є сукупність представлень і почуттів, що виражають відношення людей до існуючого і бажаного праву, до правового явищ, до поводження людей у сфері права;
Правоприменительний акт;
Правопорядок і законність;
Правопорядок - це такий стан суспільних відносин, кото-рое відповідає розпорядженням правових норм;
Правопорядок;
Правоот-ношение;

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 |
© ni.biz.ua - портал навчальної інформації