На головну сторінку

Форми, види і способи спостереження;
Формування тимчасових оцінок робіт;
Рівень злочинності неповнолітніх;
Поточний облік природного руху населення;
Середні структурні величини;
Социобиологические (соціально-демографічні) статуси;
Соціально-економічні наслідки індустріального ривка в СРСР у 1930-і рр;
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ;
Заощадження народу": рішення демографічної проблеми, культурна й імміграційна політика;
Шляху рішення демографічної проблеми. Демографічна ситуація в Росії;
Прогнозування демографічного розвитку;
Приклад;
Поняття перепису населення;
ПОКАЗНИКИ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ЗЛОЧИННІСТЬ;
Загальні і частки політичні процеси;
Населення і трудові ресурси світового господарства. Демографічна політика;
Крива Лоренца;
Крива Лоренца;
Коротка характеристика нового закону України "Про зайнятість населення";
Кількісна і якісна характеристика трудових ресурсів;
Динаміка світового населення;
Демографія;
Демографічний фактор;
Демографічний і трудовий потенціали;
Вибір випадків;
Час збільшення чисельності населення земної кулі на 1 млрд людина;
Вікові особливості;
Мовна ситуація і її компоненти. Типи яз-вих ситуацій і зумовлюючі їхні фактори;
Надзвичайна ситуація в демографічному розвитку Росії;
Форми регулювання;
Трудова міграція населення;
Тенденції і наслідки зміни народонаселення;
Старіння населення і соціальна політика в Росії;
Середньорічна чисельність населення;
Сховане заперечення;
Сегментація по соціально-економічних ознаках;
Роль двовимірного і багатомірного аналізу в медиапланированії;
Прогнозування на основі екстраполяції тренда;
Проблеми зв'язані з перенаселенням;
Потреби людини в різні вікові періоди. Ріст і розвиток;
Поняття про населення;
Поняття народонаселення й основні демографічні групи;
Політичний процес: види, суб'єкти, політична участь;
Перспективні демографічні статистичні оцінки;
Основні ознаки сегментації ринку по групах споживачів;
Визначення чисельності населення;
НАСЕЛЕННЯ І ТРУДОВІ РЕСУРСИ РЕГІОНУ;
НАСЕЛЕННЯ І ТРУДОВІ РЕСУРСИ РЕГІОНУ;
Лекція 24. Проблема народонаселення;
Індикатори диференціації доходів населення;
Змінюється вікова структура населення;
чи Довго живуть пенсіонери?;
ДЕМОГРАФІЯ. МІГРАЦІЇ;
ДЕМОГРАФІЯ, МІГРАЦІЇ;
Демографія;
Демографічний фактор;
Демографічні ознаки сегментації;
Демографічні аспекти старіння населення Росії;
ДЕМОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА;
ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ І ЇЇ РЕГІОНАХ;
Демографічна ситуація в РФ;
Демографічна ситуація в Росії;
Демографічна політика і заходи для її реалізації;
Усесоюзні переписи населення 1930-50-х рр. Еволюція програм, методів збору й обробки даних. Публікації;
Вплив соціально-демографічних факторів;
У ФОРМУВАННІ ФЕОДАЛЬНИХ ВІДНОСИН;

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
© ni.biz.ua - портал навчальної інформації